Перейти к контенту

Новые правила жизни общества


Рекомендуемые сообщения

 

 

Мир всем!

 

С благодарнорностью ко всем читающим эти строки, обращаемся:

 

Мы предлагаем Всем объедениться вокруг идеи изменения вектора развития нашего общества с технократического , где главенствует корысть и выгода, где желания человека достигаются любой ценой, а порой и ценой жизни окружающих, где честь и совесть только в книгах, а отношения между людьми строятся на оценках внешних атрибутов и принадлежности к определенному кругу общества, где государство превратилось в рычаг для исполнения желаний меньшинства за счет деградации большинства, на духовный вектор где нет места возвышения одного индивидуума над другим, где разнообразие не является разделением и особенности каждого принимаются с уважением .

Хватит разрушения. Нужно это остановить.

И кто как не мы с Вами, те кто это понимает и чувствует, те кто из глубины памяти своей души знает , что так не должно быть, как есть сейчас ибо страдают многие. Мы просто обязаны предложить обществу новую модель жизни . Да для этого надо выбрать путь законный на сегодняшний день, и мы выбрали создание политической партии, которая имеет конституционное право предлагать изменения в общественный строй государства. Принять или не принять такую модель жизни должно решить все общество живущее на Украине. Мы не имеем морального права выносить это на рассмотрение Верховной Рады без осознания и принятия этого пути всеми людьми.

Пора действовать решительно, что бы помочь себе , своим детям и всей Планете.

 

Ждем Ваших отзывов и предложений.

 

С уважением к каждому , Наталья.

 

 

ПРОГРАМА ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ

«Д Ж Е Р Е Л О»

 

Ми живемо на перехресті епох. На зміну епохи міжлюдської ворожнечі, національних та релігійних війн, боротьби за будь-яку владу приходить епоха відродження, визначення майбутнього шляху розвитку людства .Шлях цей єдиний та незворотній , шлях до розумного та творчого світу до єднання всіх живих сутностей через єдину віру в творця всього живого.

 

1. ІДЕОЛОГІЯ

 

Створення нашої партії покликано прагненням людей об»єднатися навколо єдиної мети

визначення шляху до найвищих висот духовного розвитку , для виконання головного призначення кожної людини на цій землі .

Ідеологія нашої партії полягає у вірі в єдиного творця всього живого.

Метою створення нашої партії є об»єднання людей навколо ідеї закріплення Законів Всесвіту на землі через коригування принципів управління суспільними процесами в матеріальному світі.

Головною задачею досягнення мети є закріплення пріоритету основних Законів Всесвіту, чітке виконання яких гарантує порядок і духовний розвиток. Вони як кордони , як бар єри перед діями, що несуть хаос та руйнування. Ці Закони мають силу, яка несе в собі зерно стабільності та порядку, вони є тими стовпами на яких побудовано всесвіт.

Найвищим Законом Всесвіту є Закон Гармонії, він як потужний стовбур дерева життя, який об’єднує всі гілки .Цей Закон складається з таких частин :

1. Закон любові – Закон любові можливо висловити, як - « лише віддаючи отримуєш». Отримавши велику енергію любові, ми повинні передавати її всьому живому, не розділяючи її на частини і не направляючи її лише на своїх близьких, а рівномірно проявляти її на все , що нас оточує, і затримка енергії любові - це означає перепалювання її даремно , тоді як призначена вона для дії. Енергія любові дана для двох не для насолоди , а для великої мети – створення, і саме ця велика ціль являється основою нашого життя. Дотримання Закону любові дарує рівноправність всьому живому на землі.

2. Закон наслідування. Закон наслідування говорить, що кожний хто віддає свою любов через енергію душі , створює собі духовних наслідувачів, або спадкоємців для передачі набутого досвіду . Бажання передачі духовного надбання наслідувачам є справою не для персонального ствердження, а повинне виходити з бажання творити добро для всіх живих, і лише тоді воно допоможе іншим. Закон наслідування чітко проявлений в нашому житті, через народження дітей. Вони є прямі нащадки наших родових зв’язків, родової карми.

3. Закон черговості. Він проявлений в нашому житті найбільш чітко і понятно. Цей Закон зумовлює початок та кінець визначеного циклу розвитку.

Народження як вхід душі до світу матерії та смерть , як перехід її в інше буття, для подальшого розвитку. Все , що ми можемо спостерігати в нашому житті зазнає черговості змін, черговості дій – зима та осінь, весна та літо, дитинство та підліткова пора, зрілість та старість. Наше життя змінюється , входячи в різні цикли розвитку, а це означає , що відбувається рух .Визнання Закону черговості як факту підтвердження змін ми глибше зможемо поглянути на своє перебування тут на землі , а отже задумаємось над завданнями , які необхідно виконати .Ми повинні будувати своє життя на основі цього Закону та Закону наслідування. Пізнаючи світ, ми намагаємось передати весь свій досвід своїм дітям чи духовним наслідувачам , знаючи, що по закону черговості ми перейдемо в інший цикл нашого розвитку , де будуть надані нам інші можливості. Але не задумуючись про свій розвиток , а відтак невиконання завдань зумовлює наші душі знову та знову проходити цикли народження та смерті тут на землі, що означає дуже повільний темп розвитку. Закону черговості підлягає все живе. Все живе націлено на цикли оновлення та розвитку.

4. Закон терпимості. Закон терпимості обумовлює наше повне прийняття всього проявленого в світі, тобто прийняти всім серцем все що навколо нас як прояв форм та виражень , які мають право на існування як і ми , хоч і відрізняються від нас. Отже треба приймати особливості інших форм життя без осуду , а з повагою до його прояву. Закон терпимості закликає до не насилля, до єдності світу. Дотримання цього принципу є дуже важливим , тому , що він гарантує мир на землі, припинення війн та насильства. Нам необхідно виключити зі своєї свідомості такі поняття, як націоналізм, антагонізм, агресивність. У нашої душі немає національності, на енергетичному рівні ми всі із єдиного матеріалу, а отже рівні між собою. Закон терпимості закликає нас приймати все без само піднесення та придуманих критеріїв звеличення себе. Дотримання Закону терпимості дає нам рівномірне відношення до світу , що створює стан спокою і рівноваги. Ми всі діти одного творця, ось основа наших взаємовідносин.

5. Закон суспільства. Відомо, що суспільство – це об’єднана однією метою група людей. А яка ж це мета? Так от, метою є розвиток себе та світу навколо. Всім сутностям суспільства необхідно спілкуватись та здійснювати певні дії, а отже Закон суспільства має ряд критеріїв яких необхідно дотримуватись, якщо ми хочемо розвиватись , а не деградувати. Цими критеріями є такі Закони:

 Закон справедливості та честі – він являється найвищим для прийняття світу вірно та являється мірилом для усвідомлення багатьох дій.

 Закон об’єднаного початку – обєднаним початком всього є Абсолют і прийняття Закону дозволяє суспільству встановлювати вірні орієнтири розвитку, а саме розвиток духу людини, який є похідною частиною від Творця та Абсолюту.

 Закон введення відповідальності за будь-які дії, думки, висловлення через прояв сумління, як найвищого мірила – да відповідальність за всі наші дії, висловлювання та навіть помисли існує, через прояв нашого сумління .І тому індикатором правильності дій та помислів є голос сумління, а проявом відповідальності є ситуації майбутнього які наступають. Перш ніж творити негативну дію, випускати негативне слово чи дозволяти собі негативно мислити, необхідно пам’ятати про відповідальність у майбутньому через проживання негативних ситуацій.

 Закон об’єднаного Поля або Закон єдинства – цей Закон пояснює нам , що ми, люди та все навколо нас, сама планета та всі інші планети, і навіть інші галактики являємося єдиним цілим організмом з одним єдиним Вищим розумом , Абсолютом Всесвіту. Оскільки ми єдині то і життя кожного із нас впливає на життя іншого. Життя та розвиток людини впливає на життя та розвиток планет, а також життя та розвиток планет впливає на людину. Ми всі об’єднані одним єдиним енергетичним полем, де все знаходиться у взаємодії одне з одним.

 Закон добра та милосердя ;

 Закон взаємодопомоги;

 Закон причини та наслідків - найкраще виражений в словах «що посієш те й пожнеш».Ми ,на протязі життя в кожну хвилину , помислами , словами та діями сіємо причини майбутніх наслідків, а отже все, що сьогодні ми думаємо , що плануємо, якою енергією насичені слова ми промовляємо і які дії ми здійснюємо є енергетичні заряди для створення ситуацій в майбутньому. Якщо ми навіть подумки побажали ворогові недобре, то в майбутньому створили таку ж ситуацію для себе, а отже нам в майбутньому прийдеться зіткнутися з цією неприємністю віч – на – віч. Висловлення слів , а також здійснення дій нами формують наше майбутнє, а не тих в чию сторону була направлена дія чи слово. Наші думки являються причиною виникнення грубих наслідків , тому що вони не контролюються нами.

 Закон карми або Закон вступу у родові зв’язки і створення нових

зв’язків – цей Закон нам даний для розвитку духу, для проходження уроків які ми не пройшли в попередніх життях на землі. Певні задатки роду в якому ми народилися, його генетичні особливості, складають певні сходинки наверх до еволюції духу, а тому необхідно вірно сприймати їх і акцентувати увагу на переборюванні. Дорога до еволюції у кожного своя, індивідуальна. І народжуючи дітей нам необхідно знати , що вони приходять сюди також для проходження певних уроків щоб їх дух мав можливості розвитку. Задача кожного з батьків донести максимально тактовно особливості свого роду , щоб дитина швидше і вірно могла пройти ці уроки. Всі не пройдені уроки батьками переходять після їх смерті як додатковий тягар на дітей, що аж ніяк не полегшує їх долю. Тому знаючи принцип дії Закону Карми кожна людина відповідальна перед майбутніми поколіннями за чистоту карми свого роду.

 Закон бумерангу; Цей закон в своїй назві вже несе пояснення. За цим Законом все що ми випускаємо з себе обов’язково повернеться зі збільшеним ефектом. Отже чим більше ми любові та добра випускаємо тим більше нам повертається. Не творець наносить нам удари і створює умови для страждань, а ми самі раніше випустили негатив у простір, який запустив в дію Закон бумерангу.

 Закон свободи волі – цей Закон даний людині творцем як можливість вільного прояву своєї суті Ми самі вибираємо вектор розвитку свого духу до еволюції чи інволюції.

6. Закон подяки – Подяка – це чистий сердечний імпульс. Вона завжди повинна бути направлена туди де була витрачена енергія для дій. Будь-яка діяльність зв’язана з віддачею енергії живою сутністю. Будь-яка думка безумовно має велику віддачу енергії і слово являється елементом творчої енергії. Той до кого спрямоване слово звичайно його отримає ,а тому подяка виражена в слові відкриє можливості для отримання знову необхідної енергії. Дякувати необхідно за будь-які зусилля направлені в вашу сторону від усіх і за будь-що, навіть негатив. Саме подяка за все отримане вами виключає прояв засудження, невірне сприйняття подій. Навіть хворобу необхідно приймати з подякою, якщо бачити в ній можливість прояснення для себе певних відхилень в поведінці, а також можливість зупинитись та подивитись на своє життя зі сторони.

7. Закон служіння- на цьому принципі побудована життєдіяльність всього Всесвіту. Служіння - це нагальна потреба розвинутої душі. Суть служіння полягає в повній самовіддачі своєї енергії , свого потенціалу діям на добро. Ми самі визнаємо свою готовність повністю віддатися служінню духовному чи матеріальному. Проживаючи життя на землі ми всі служимо , але кожний в різній мірі. Це служіння проявляється у створенні благ та надання послуг іншим людям , використовуючи все навколо нас. Але служінням вважається лише створення благ та послуг на добро. Все інше то є порушення Закону служіння, що приводить до деградації особистості, яка не відає що їй необхідно робити , як розвиватись. Закон Служіння поможе нам пізнати наші завдання та цілі, виявити необхідний потенціал на розвиток, адже задумуючись про життєві завдання душі ми взаємодіємо з духовним світом через мислення. І саме через цей зв'язок нам прийдуть підказки від них у вигляді гарних, влучних думок.

 

Прийняття пріоритетності цих Законів пробуджує в людини самоповагу та любов до всього живого на планеті. Взяття цих Законів за основу в управлінні суспільними процесами в державі приведе до якісного покращення життя в країні , до духовного піднесення розвитку людини , до найвищого рівня благополуччя народу.

 

Всі живі сутності , які проявлені у всесвіті мають право на існування. Вони мають різний прояв на землі , а саме:

 Планета Земля ;

 Вода ;

 Повітря ;

 Флора планети;

 Фауна планети;

 Людина.

 

Планета Земля є живою сутністю, а отже не може бути предметом торгу і власності людини. ЇЇ поверхня та надра , по Закону Служіння та Черговості можуть використовуватись для потреб життєдіяльності людини, флори та фауни.

Атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси є об’єктом використання згідно Закону Служіння та Закону Черговості. Держава від імені народу здійснює нагляд за використанням природних ресурсів планети у відповідності основних Законів Всесвіту.

Флора планети в різних її проявах за Законом Служіння може бути використана винятково для життєдіяльності людини і фауни. Людина має право вивчення та використання природних ресурсів для здійснення своєї діяльності.

Фауна планети і людина представляють прояв живих сутностей служіння яких полягає у духовному розвитку через рівноправне співіснування .

 

 

 

2. ДЕРЖАВА ТА НАРОД.

 

Наша Україна є незалежною державою. Український народ може самостійно керувати країною і власноруч творити добро та має повне право на щастя від природи народження.

 

Аналіз всіх процесів , які відбуваються в суспільстві зумовлює створення нової політичної сили , яка відповідатиме готовності народу до змін. Всі люди країни очікують таких змін, які приведуть до позитивних результатів в житті та об єднають народ .

Суспільство потребує нової програми розвитку країни , яка утвердить нову творчу якість життя всіх людей.

Головне завдання нашої партії об єднати всіх людей, які здатні взяти на себе відповідальність за подальшу свою долю та долю нашого народу, допомагаючи всім людям пізнати себе і своє покликання для духовного розвитку.

А також - об єднати зусилля всіх людей відродити історичну пам'ять людини для реалізації нової місії України, яка полягає у відродженні влади добра і любові на землі.

 

Щоб суспільство могло жити і плідно розвиватись країною керує народ через своїх представників у державних органах.

Найбільш точне визначення держави ми бачимо в працях священика-гуманіста Станіслава Оріховського, який вважав , що держава – це рівні між собою король, рада і народ. Людина як духовно-тілесна істота втілює в собі єднання начал двох світів - матеріального та духовного, тіла та душі. У суспільстві народ - тіло, рада – душа, король – розум. Всі ці елементи взаємо переплетені й відокремлено існувати не можуть: тіло без душі мертве, душа без розуму недієздатна, розум без душі бездиханний, тіло без розуму – порожнеча, душа без тіла спустошена, розум без тіла – знедолений.

Стабільна та вільна держава можлива лише за дотримання права та рівноваги всіх елементів суспільства.

Життя та розвиток народу повинен базуватись на принципах природної рівності людей, свободи та справжнього братства і керуватись у своєму розвитку в першу чергу Законами Всесвіту.

Держава не має влади, а лише здійснює керівництво суспільними процесами від імені свого народу, який в будь-який час може реформувати її задля збереження життя та духовного розвитку.

Держава має дбати про міцне фізичне та духовне здоров»я свого народу, розвиваючи науку та освіту . Головним завданням державної політики на нашу думку є утвердження та забезпечення рівноправності на життя та розвиток всіх живих сутностей.

 

Наша мета - це створення нової моделі керівництва державою, де реалізується принцип верховенства права, шануються закони та забезпечується правопорядок , де відповідальні та професійні керівники працюють для людей, які їх обрали , в ім.»я процвітання добра та любові до всього живого на землі.

 

Складовими частинами держави є:

 

• Державою керує народ через добровільне всенародне обрання Президента, Конституційну Раду, місцеві державні адміністрації та місцеві суди.

• Президент від імені народу здійснює пряме керівництво державою через кабінет міністрів на чолі з прем’єр-міністром. Також президент контролює виконання покладених на Конституційну Раду завдань.

• Відповідно територіальному розподілу народ кожної території обирає свого представника до Конституційної Ради, який регулярно звітує їй про свою роботу. Громадяни можуть вільно та спрощено як обирати так і відзивати свого представника із Ради, замінивши його на іншого.

• Виконавчу гілку керування державою після міністрів , які являються командою Президента продовжують керівники областей ,міст, районів, містечок та сіл. Ці керівні посади займають обрані народом відповідної території люди і також можуть бути відізвані з цих посад та замінені на інших з волі народу .

• Судову систему управління виконують судді обрані народом на певній території, а контроль за законністю їх діяльності покладено на Судову Колегію ,склад якої затверджується в Конституції України.

 

 

 

Обласні керівники підпорядковуються Президенту України;

Обласним , підпорядковуються районні керівники та керівники

великих міст;

Районним керівникам підпорядковуються сільські та

керівники містечок.

• Таким чином керування державою відбувається однією гілкою підпорядкування через місцевих представників.

• Судді всіх рівнів являються також виборними і можуть бути відізвані народом та замінені.

 

 

3. ЕКОНОМІКА

 

Для забезпечення життєдіяльності країни необхідно розвивати економіку.

Вона являється джерелом добробуту народу. Одним із головних пріоритетів держави є розвиток науки та технічного прогресу, відповідно до Законів Всесвіту. В своєму розвитку економіка використовує їхні досягнення .Завдання держави спрямовувати достатній потік фінансування для повноцінного його розвитку.

Земля та її багатства не можуть бути у власності людини. Нам це все дано лише в користування для забезпечення повноцінного життя у всіх позитивних його проявах.

Багатства землі , а саме повітря, суха площа, ріки, озера, моря та океани наземні та підземні можуть лише використовуватися людьми . Корисні копалини ( газ, вугілля, нафта, руда та інші копалини та інш. багатства ) можуть використовуватись для особистих потреб народу, який проживає на території України, а також обмінюватись із сусідніми народами на засоби та матеріали лише в такій кількості в, якій це необхідно для забезпечення повноцінної життєдіяльності нашого народу.

Основним принципом економіки нашої країни повинен стати принцип створення благ та надання послуг орієнтованих на добро та злагоду та сприяють духовному розвиткові.

Цей принцип зумовлює формування зовнішньої політики держави в руслі сприяння позитивного розвитку нашої країни та інших держав.

Держава зобов’язана реалізовувати програми розвитку країни з бережним ставленням до матеріальних ресурсів отриманих в користування. Як добрий господар власного дому підтримувати в ньому порядок та чистоту.

Розбудову вільних територій, будуючи міста та села розумно та зважено підходити до цієї справи, пам’ятаючи про гармонію та рівновагу енергій людини та природи, використовувати досягнення наук всього світу.

 

Держава покликана підтримувати створення матеріальних благ для свого народу не порушуючи Законів Всесвіту і дотримуючись основних духовних принципів.

Держава зобов’язана вести контроль за чистотою екології навколишнього середовища , користуючись досягненнями науки та техніки.

 

Для виконання своїх зобов’язань державі необхідні кошти ,які вона отримує у вигляді податків від громадян та всіх суб’єктів процесу виробництва товарів та послуг.

 

Податкова система нашої країни може складатись із єдиного справедливого податку для кожної галузі окремо з урахуванням захисту власного товаровиробника. Це закладе принципи рівності та справедливості для всіх суб’єктів виробництва товарів чи послуг .

 

Розподіл використання бюджетних коштів виконується згідно щорічного плану (бюджету), принципи якого розробляє та аргументовано пропонує кабінет міністрів, а Конституційна Рада затверджує . Практичне виконання бюджету здійснює кабінет міністрів.

 

Медична допомога в країні повинна надаватись безкоштовно для її громадян. Всі медичні державні заклади повністю утримуються державою та розвиваються за бюджетні кошти. Поряд з державною медициною можуть існувати також і приватні медичні заклади , але не у всіх її напрямках. Держава зобов’язана забезпечити рівність всіх своїх громадян незалежно від статусу, статків , національності, посади для надання якісної медичної допомоги.

Якісна ветеринарна медична допомога повинна надаватись і іншим живим сутностям

( тваринам, птахам, рибам і інш.).

 

Розвитку освіти та духовності в державі приділяється особлива увага . Важлива роль в розвитку країни надається добробуту та щастю родини. Кожна людина є невід ємною частиною сім»ї , а отже роду. Багатовіковий досвід роду про принципи суспільного життя передається молодому поколінню, а отже і не пройдені уроки родичів та невиконані призначення накладаються на нові покоління, чим ускладнюють розвиток молодих людей. Завдання держави, знаючи та усвідомлюючи важливість цих законів, допомогти молодому поколінню та їхнім сім»ям пізнати себе як складову частину Всесвіту , яка є духовною сутністю в матеріальному вираженні на землі і покликана досягти духовного розвитку через прояв особистості, розуму та любові до всього живого.

Визволивши величезний потенціал можливостей кожної людини до само- зцілення та самореалізації , держава підтримує велику програму творчого розвитку народу на благо себе та навколишнього життя.

Доцільним в житті кожної людини є запровадження методу позитивного мислення та чистоти висловлювань , адже думки та слова, а також будь-які прагнення людини і позитивні і негативні мають закономірність матеріалізуватися у вигляді можливостей та обставин. Виховання дівчат як майбутніх жінок, а хлопців ,як майбутніх чоловіків є також важливим в програмі позитивного розвитку суспільства.

Розвиток освіти та культури зумовить духовний ріст та психологічну стійкість людини .

 

Захищати життя, здоров»я, права і свободи громадян, власність, природу від протиправних посягань покликана така державна структура як міліція. До лав міліції необхідно залучати людей з високодуховними якостями та міцними психологічними ознаками .Основними завданнями міліції є:

- допомога державі у здійсненні програм розвитку суспільства;

- забезпечення особистої безпеки громадян, захист їх прав і свобод, законних інтересів;

- запобігання правопорушенням та їх припинення;

- забезпечення громадського порядку;

- виявлення і розкриття злочинів, розшук осіб, які їх вчинили;

- забезпечення безпеки дорожнього руху;

- захист власності від злочинних посягань;

- надання соціальної та правової допомоги громадянам, підприємствам, установам, і організаціям у виконанні покладених на них законом обов’язків;

- виконання рішень суду.

 

 

Країна в якій людина розвивається позитивно не потребує власної збройної армії, але забезпечення безпеки і захисту кордону України на перехідний період покладається на відповідні професійні формування, організація та порядок діяльності яких визначається відповідним положенням. Захисні сили використовуються виключно за своїм призначенням. На території України забороняється створення та функціонування будь-яких збройних формувань та військових баз інших держав.

 

Зцілене суспільство від страху, злоби, гордині та інших негативних явищ в своєму житті буде притягувати по закону подібності лише позитивні ситуації, добро та щастя, а отже не буде негативних ситуацій і необхідність в тюрмах відпаде.

 

Україна стоїть на порозі великих змін. Об єднання всіх сил є не просто важливим завданням, а історичним шансом для нашого суспільства. Добробут людей не можливий без рішучих змін у державній політиці та без активної позиції кожної людини. Кожен має відчути себе частинкою великої світлої сили і зрозуміти , що всі ми приходимо на цю землю , щоб бути щасливими любити і дарувати любов іншим виконуючи своє призначення.

 

Історія дає нам шанс, і ми мусимо ним скористатися. Саме ця ідея може і повинна об єднати усіх нас.

Для підтвердження рішучих змін в управлінні державою ми пропонуємо нову редакцію Конституції України, яка може бути прийнята на всеукраїнському референдумі.

 

 

Ми створюємо партію в ім»я великої мети - творити добро на цій землі.

[/color]

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

  • Ответы 61
  • Created
  • Последний ответ

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

"Нагорная проповедь" Исуса Христа, мне кажется яснее и короче!

 

Есть в Росси, политко - духовный демагог, некий Маслов....

 

Буду очень рад, если Вы не его последователи!

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Дякую Феніксе. Ми живемо в матеріальному світі і нам творити тут, нашими ручками і ніжками. Дай Бог щоб всі наші справи, слова, та думки були спрямовані заради миру, добра, любові, та будь-яких світлих починань.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Я вражений вашою завзятістю. За такий короткий час написати нову Конституцію, програму політичної партії, заснувати та підготувати до виходу газету. Від всього серця бажаю Вам всього найкращого, найщиріші та найсвітліші мої побажання.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Благодарим за ответ первого нашего читателя! Мы уважаем Ваше мнение!

Однозначно скажу, что мы не последователи Маслова или кого-либо другого.

Мы люди действия и по этому предлагаем реальный законный на сегодняшний день шаг по изменению модели жизни общества, что отражено в проекте новой Конституции, которую обязательно будем обсуждать при встречах.

Сегодня нами движет желание изменить вектор развития украинского общества в сторону духовности, через утверждение на уровне государства Основных Законов Вселенной.

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Приветствую Вас, Наталья, на форуме проекта ВОСХОЖДЕНИЕ!

 

Искренне рада и благодарю Вас, что разместили Ваши материалы на форуме.

 

Благодарю всех, кто высказывает своё мнение. И прошу относиться к изложенному материалу, равно как и к каждому мнению с уважением - с позиций Доброжелательной Мудрости. Если мнения, на первый взгляд, не имеют точек соприкосновения, это ещё не значит, что они "грязные", они могут быть просто другими, и я от всего сердца благодарю Вас, Наталья, за уважительное отношение к любому мнению, за Вашу благодарность, за Вашу мудрость.

 

Наталья, расскажите, пожалуйста, всем участникам, как возникла идея создания партии «Д Ж Е Р Е Л О»? Что содержит в себе её название?

Почему Вы избрали сферу политики?

И что есть основной вдохновляющей силой для Вас?

 

Благодарю smile.gif

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

" Видеть промысел Божий

 

Согласно христианским воззрениям, «Божий промысел» — это осуществление деяний на основе рожденной Богом мысли. «Видеть промысел Божий» – это способность видеть функциональную зависимость происходящих процессов друг от друга, когда информация, которую воспринимает объект, при концентрации внимания на ней, проходя через универсальный когерентный преобразователь (структурная организация Сознания, соответствующая универсальным категориям I фрактальной базы, пускай даже простейшая и элементарная), как аналог базовой основы Вселенной, приобретает форму, максимально соответствующую объективной реальности. Это позволяет всегда знать, с какого сегмента реальности вышла информация, с чем она связана, что за ней стоит, какое у нее будущее, как она родилась и т.д.

Что важно для данного процесса? Важна мотивация на доступ к информации в рамках определенной тематике, где мотивация инициируется определенной ситуацией. После чего туда можно войти с любой точки и информация начинает быстро разворачиваться в оперативную память в виде тех позиций, которые можно уже перевести в любую удобную для интерпретации форму. В результате возникает ситуация, когда в сознании нет никаких знаний и не надо загружать оперативную память, так как это виртуальное пространство предназначено только для разворота информационных моделей, осознание их и попытка перевода в тот язык, который вам понятен. "

 

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Мир Вам Елена !!!

Благодарю за понимание и поддержку.

 

Вы спрашиваете как возникла идея создания партии "Джерело" (на русском языке это название звучит как "Источник")?

Находясь под вдохновением прочитанных книг Учителя Христа, написанных Еленой , я получила ответ на вопрос куда мы движимся в своем развитии и сформировалось желание реальными действиями помочь изменить вектор развития общества в сторону изначально заданную Творцом.

 

Почему партия?

Потому что на сегодняшний день это есть законный реальный путь предложить обществу новую модель жизни, ибо только партии имеют конституционное право предлагать изменения общественного строя и выносить это на референдум.

 

Почему "Источник"?

Потому что идея, которую несет эта партия вытекает из того единственного источника чистой живительной энергии, источника Света, Абсолюта Вселенной.

 

Почему избрала сферу политики?

Потому что хочу помочь не только себе, но и более действенно и активно помочь другим людям, предложив взять за основу развития общества нашей страны Законы Вселенной. И может на нашем примере многие страны увидят эти Законы в действии.

 

Что есть основной вдохновляющей силой для меня?

Конечно это огромная любовь к Отцу нашему и ко всему живому .

 

Благодарю за очень интересные и значимые вопросы.

С уважением Наталья.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Согласен, что если на ситуацию влиять сверху, с позиции управления государством, то влияние будет более действенным и широкомасштабным, чем попытки отдельных людей.

Хотя на примере Христа видим, что "...и один в поле воин". Многое видимо зависит от самого воина. smile.gif

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Да Руслан, я согласна что и один в поле воин.И без индивидуальных усилий каждого, влияние сверху будет восприниматься как диктат и вот задача первых, кто это понимает организовать движение так , что бы были использованы все возможности и индивидуальные и государственные одновременно. Мы все разные , но главное идти в одном направлении плечо к плечу, поддерживая друг друга и помогая, друг другу.Не все может сразу получаться, но сделанный однажды шаг на встречу свету уже не сможет вернуть тьму.

 

Благодарю за диалог.

С уважением Наталья.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Вам "Феникс", будет интиресно посмотреть на этот ресурс:

 

 

http://11235813.org/IPB/index.php?showtopi...st=0entry1768

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

То, что сделали Вы, Феникс-Наталья, для меня показательный пример реальных действий активного человека. Я также как и Вы убеждена, что под лежачий камень вода не течёт и что и один в поле воин.

Желаю Вам успехов в Вашей деятельности во благо всего сущего.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Мир Вам Елена!!!

 

Огромное спасибо что Вы есть и мы с Вами .

Учитель в книгах писал о том, что " ... представители Духовного мира выбирают , чаще всего пассивную позицию, позволяя утверждаться в мысли, что силы противоположной стороны имеют здесь непомерную власть и силу.Но как обьяснить всем представителям Света, что вы есть сила, что Вы обладаете тем, чего лишены они - подключением к Первоистоку, к чистой Божественной энергии, которая способна производить действия во благо, действия для очищения Земли.Активная позиция усиливает эти действия... Их ориентиры потеряны, расплывчаты, но подкреплены мудрствованием и игрой в лабиринтах ума... Но Вы пришли не для этого.Ваш настрой души, ваш внутренний голос расставит все на места. Вы обладаете возможностью развивать в себе интуицию, чувствование и при помощи всех развитых чувств познавать этот мир...

Мир Света , мир любви нуждается в поддержке, без этого невозможно произвести те изменения, что , несомненно , необходимы.И Вы - те, кто сможет приблизить это время."

 

"... этот мир представлен во всем разнообразии и все сейчас здесь собрались, ибо наступает момент накала ситуации. Момент , когда скрестить должны мы шпаги, образно говоря. Момент , когда проявиться здесь многое и то , есть сокрыто, обнажится..."

 

"... Ваше включение может произойти через многие обстоятельства Вашей жизни,через импульсы, которые даем мы Вам на раскрытие. Но понять и сделать осознанный выбор - это работа ваша, работа для вашего сердца и ума.Найти верное направление, суметь правильно выбрать жизненные ориентиры - это задача сложная , но выполнимая..."

 

Я уверенна, Язнаю, Я убеждена нам удастся собрать и объеденить все светлые силы и помочь Духовному Миру произвести необходимые преобразования на Земле.

О как приятно это понимать, и какая сильная энергетика у этих слов, так и хочется взлететь от радости, от счастья. biggrin.gif

С уважением Наталья Феникс.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Не судите строго, но мне очень хочется поделиться размышлениями, которые пришли мне на днях.

 

« Дорога к Свету»

 

«Я иду домой … я иду к свету … и мне легко и спокойно, сердце чуть вздрагивает, дыхание чуть дребезжит, но мне хорошо я иду домой … я иду к Свету, туда где всегда тепло и уютно, где не надо бороться, где тебя понимают и если тебе плохо поймут и поддержат , потому что тебя просто любят , потому что ты просто есть. И если ты устал, ты раздражен, ты грустен то добрые и любящие глаза смотрят на тебя и понимают без слов, и поддерживают без вопросов , и наполняют тебя силой , которая поднимает тебя на вершины доселе тобой неведомые и ты уже летишь, ты паришь над всеми, и ты опять готов идти в путь , ты готов бороться, ты готов преодолевать .

Отец можно я останусь? Можно я буду всегда дома, в тепле и радости, можно?

Ты придешь сюда, ты вернешься и останешься навсегда, но прежде надо жить, а значит надо расти, надо преодолевать, надо учится, надо окрепнуть, надо стать мудрее и от этого сиять сильнее, что бы своим светом согреть других, более слабых, заблудших, светить тем кто еще в темноте, кто летит на ощупь. Двигайся, изменяйся, крепни ибо это и есть ее величество Жизнь. Дорога к свету , это то что тобою движет, это то что тебя вдохновляет, это то что тебя наполняет силой пройти ее до конца и прийти к Отцу, домой, прийти к Свету.»

Дорога к Свету! Да - это дорога, ведущая к началу, ведущая к истоку.

Исток чего?

Исток с которого все началось и никогда не кончится, исток бесконечности и наполненной пустоты.

Исток, мой дом, мой храм души. Как трепетно о нем мне вспоминать. Как жажда мучит, идущего в пустыне, так и я томлюсь желанием его быстрей увидеть. Но нужно путь пройти. Да нужно, значит я пройду.

 

Я человек, я свет в своей груди ношу. Да свет, а как назвать ту звездочку что мы душой зовем, тот ясный свет, который нам дарит она в часы недуга или грусти? Да Я есмь Свет по Духу и есмь материя по плоти. Это так. Я сюда пришла по зову духа, по его желанию, ибо работа у него есть для моей души. Исполнить мне придется все как надо, и измениться или вновь прийти.

 

Что делать мне , вокруг бушует мир желаний, эмоций и страстей. Как мне найти себя, свою дорогу, а искать ведь надо и пройти придется. Свою мне жизнь прожить ведь надо, а не чужую, но как узнаю я ее.

Душа мне шепчет вспомни об отце, но я в плену, в плену эмоций и страстей, я слышу громкий голос доводов чужих, а свой родной услышать не хочу. И сделав выбор по чужим речам я маюсь, маюсь, позабыв покой.

Отец! Открой глаза мне, помоги, взываю! Веди меня по лабиринту жизни, по земле. Я человек , запутаться легко мне, не увидеть дома и тебя. Прости за слабость и мольбу, я стану сильной , но пока, дай руку помощи ты мне, пришли мне луч надежды.

И вот!!!

Спасибо! Благодарность отдаю тебе за тот порыв , который у меня возник , порыв к тебе, порыв в дорогу, в путь , где светит Солнце и живет добро, где радость и молитва нераздельны, где я живу и счастьем упоясь, люблю, творю и отдаю себя .

 

 

Да пробужденный порыв к Творцу всего живого, к Богу вершит, немалые дела. И каждый человек когда- ни будь в жизни испытывает такой порыв, может быть в часы тяжких переживаний или катастроф, в часы болезней и душевных болей. Мы все испытываем его. Но вот, как дальше мы себя ведем? Как поступаем? Да мы просим помощи из высших сфер и получаем, но замечаем ли мы это, благодарим ли мы того кто нам помог иль переносим благодарность лишь тем, чьими руками это спасение осуществилось? Ох как несправедливы мы бываем в таких делах, как благодарность.

Но все равно, мы снова просим помощи и он нам помогает.

Вот где любовь его проявлена сполна, дари себя, не ожидая благодарности.

 

Весь смысл жизни и дороги нашей, что бы мы смогли вырасти и измениться, силу духа проявив. И проявлять ее нам придется не там, в духовной сфере , а здесь, земную жизнь проживая, ибо наша здесь задача, изменяя и развивая себя , изменяй и развивай все вокруг. Да все мы зависимы друг от друга и качество жизни человека влияет на качество жизни вокруг. И где нам найти те верные ориентиры для себя, где?

Где? А в самих себе, в нашей груди , где живет и светит ясно солнышко , душа. Она, духовная частица, часть Отца, который знает все и может рассказать, спросить лишь надо и познать …принять его.

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

  • 2 weeks later...

Мир всем!

 

Хочу сообщить, что 23 и 24 апреля я встречалась со светилами нашей национальной науки и узнала о том, что они также задумываются о происходящем в мире , более того они активно через обращение к Международной Организации Объединенных Наций залучились к участию в разработке новых норм морали в мировом обществе. Они в своем обращении к нашим властям и к международному сообществу утверждают что БОГ есть и предлагают религиозные догматы православной церкви взять за основу воспитания детей.

 

О предложенной мной работе по объединению усилий на благо всего общества отзываются очень положительно и согласны встречаться с нами и подробнее обсудить наше с ними сотрудничество.

 

Я считаю, это наша первая победа.

Я уверена светлые умы нашей страны нас поддержат и более того будут помогать выработать действительно истинные задачи нашей науки.

Мы не одни , мы вместе с мозгом нашего общества и нас ждут многие, ждут чтобы громко объявить о том что думает каждый в глубине души.

Если в этом наша задача то нам ее надо выполнить .

 

С уважением,Спасибо Всем!

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Наталья Феникс

Цитата
Потому что хочу помочь не только себе, но и более действенно и активно помочь другим людям, предложив взять за основу развития общества нашей страны Законы Вселенной. И может на нашем примере многие страны увидят эти Законы в действии.

 

Пока человек не станет счастливым сам, он не сможет сделать счастливым ни одного другого человека. Это первое.

 

Что получится если слепец поведет за собой слепцов? Это второе.

 

Тут говорилось, про то, что Иисус был один в поле воин, он не был один, его вообще "не было", в том смысле что он представлял из себя только "полый бамбук", по средством которого творил - БОГ. Это третье.

 

Четвертое, если в человеке присутствует пусть даже самая микроскопическая "капелька" гордости, спрятанная в глубоком подсознании, и выступая с такими высокими идеями человек берет на себя огромную ответственность, то эта его "капелька" гордости вырастит в такого "монстра", который "не пощадит" не только Вас Наталья, но и Вашу семью, детей и даже Ваших потомков. Можете почитать об этом у С.Лазарева "Диагностика кармы"

 

 

 

 

 

 

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Лада!

 

Цитата
Тут говорилось, про то, что Иисус был один в поле воин, он не был один, его вообще "не было", в том смысле что он представлял из себя только "полый бамбук", по средством которого творил - БОГ. Это третье.

 

мне кажется Вы перегибаете планку в выражениях.

Иисус Христос был и есть величайший Дух. Он производил великое служение , но уж никак не бездушной передачи знаний, в образе " полого бамбука".

 

Служение в том и состоит, что мы не пустые бамбуки, а Духовные сущности и сознательно делаем то или другое действие, что и делал в свое время Иисус из Назарета.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Присоединиться к обсуждению

Вы можете ответить сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас уже есть аккаунт, войдите, чтобы ответить от своего имени.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вы вставили отформатированный текст.   Удалить форматирование

  Допустимо не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически заменена на медиа-контент.   Отображать как ссылку

×   Ваши публикации восстановлены.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.


×
×
  • Создать...